Læreplan i fiske og fangst Vg3 / opplæring i bedrift (FFA3-02)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Vurdering

Vg3 fiske og fangst

Bestemmelser for sluttvurdering:

Hovedområder

Ordning

Sikkerhet og miljø

Drift

Fangst og fartøy

Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på tre virkedager.

Fagprøven skal gjennomføres i henhold til kravende i regel II/5 i den internasjonale konvensjonen om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, 1978 (STCW), for alle med læretid på båter over 500 bruttotonn.

Alle kandidater som ikke har fulgt normalt opplæringsløp, må ha bestått eksamen på Vg3-nivå i lærefaget. Eksamen utarbeides sentralt og sensureres lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Side 7 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!