Læreplan i fiske og fangst Vg3 / opplæring i bedrift (FFA3-02)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Hovedområder

Sikkerhet og miljø

Hovedområdet omfatter sikkerhetsfamiliarisering og miljøtiltak. Hovedområdet omfatter vakthold på støttenivå i tråd med STCW-78 med endringer og vakthold i henhold til ISPS.

Drift

Hovedområdet omfatter driftsplanlegging og drift av fiske- og fangstfartøy. Det dreier seg om lott og hyreoppgjør og føring av offentlige dokumenter knyttet til fiske og fangst. Hovedområdet dekker også økonomi, omsetning og rederidrift.

Fangst og fartøy

Hovedområdet omfatter håndtering av fiskeredskaper, fangst og leveranser av sjømat og kvalitetskriterier i tilknytning til dette. Metodevalg, utstyr om bord, renhold og hygiene og etikk knyttet til fangst inngår. Hovedområdet omfatter også laste- og losseoperasjoner og virkning på fartøyets stabilitet.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!