Søke om å starte en privatskole

Tavla

Tavla er vår elektroniske løsning for tilskudd, prosjektmidler, egenvurdering og tilsyn.

Før du søker

Slik søker du

Før oppstart