Søk om endring i driften av en privatskole

Tavla - for privatskoler

Godkjenninger, elevtellinger/prognoser, tilskudd, tilskudds- og oppgjørsbrev, årsregnskap og tilsyn.

Før du søker

Slik søker du

Før oppstart av endring