Skoleporten er lagt ned

Skoleporten ble lagt ned 1. juli. Statistikken og verktøyene er tilgjengelige fra udir.no. 

Statistikkbanken

På Utdanningsdirektoratets statistikksider finner du tall som tidligere ble publisert i Skoleporten, som Elevundersøkelsen og nasjonale prøver. Du får også tilgang til øvrige statistikker vi publiserer om barnehage, grunnskole, videregående og fag- og yrkesopplæring. I Statistikkbanken kan du gjøre dine egne utvalg, og eksportere tallene for videre bruk. 

Her finner du alle statistikker

Analysebrett

I analysebrettene får du oversikt over tall som er sentrale for å vurdere kvaliteten i barnehage- og opplæringstilbudet. Du finner diagrammer hvor du kan gjøre dine egne utvalg og kan sammenligne:

  • fylker, kommuner, skoler og barnehager
  • ulike statistikkområder
  • utvikling over tid

Les mer om analysebrett her

Ståstedsanalysen

Ståstedsanalysen for skole bygges opp på nytt utenfor Skoleporten og publiseres 9. august. 

Les mer om ny ståstedsanalyse for skole her. 

Mal for tilstandsrapport

Mal for tilstandsrapport er tilgjengelig via udir.no. Den nye malen tilbyr muligheten til å eksportere tall og statistikk til et dokument som kan tilpasses slik at den blir et godt verktøy for lokal kvalitetsvurdering og -utvikling.

Her finner du mal for tilstandsrapport

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!