Ståstedsanalysen for skole

Ståstedsanalysen for skole er et refleksjons- og prosessverktøy for støtte til kvalitet i skole. Verktøyet gir støtte til å identifisere styrker og utfordringer, reflektere sammen, og å sette mål og tiltak for videre arbeid. Ståstedsanalysen kan brukes i arbeidet med skolebasert vurdering.

Ståstedsanalysen er et hjelpemiddel til arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen. Den kan brukes til både små og store utviklingsprosesser og det er mulig å opprette flere ståstedsanalyser samtidig.

Ansatte og ledere skal i fellesskap vurdere, reflektere og analysere skolens styrker og utfordringer, gjennom å se på sammenhengen mellom resultater og praksis ved skolen. Med dette som utgangspunkt kan dere sammen velge hvilke områder dere vil prioritere i utviklingsarbeidet.

Skoleleder har ansvar for å legge til rette for prosessen og å involvere skoleeier. I tillegg må lederen informere personalet om ståstedsanalysen, og sette den i sammenheng med andre pågående arbeidsprosesser. Vi anbefaler at de ansatte er med på å finne ut når og hvordan dere skal gjennomføre ståstedsanalysen.

Gå til ståstedsanalysen

Eksempler på bruk

I disse to filmene ser vi eksempler på bruk av ståstedsanalysen fra Nedenes skole i Arendal og Rafsbotn skole i Alta.

Nedenes skole

Rafsbotn skole

Fasene i ståstedsanalysen

Ståstedsanalysen er delt inn i fire faser.

Rapport

Du kan når som helst i løpet av arbeidet laste ned en rapport. Denne rapporten vil inneholde tall fra fase 1, resultater fra egenvurderingen i fase 2 og vurderinger og oppfølging som ble definert i fase 3, i tillegg til drøftinger og eventuelle kommentarer dere har lagt til underveis.

Velger du "ferdigstill og del" blir vil rapporten tilgjengelig for skoleeier. Du kan når som helst oppheve delingen.

Bruksperiode, nedetid og arkivering

Ståstedsanalysen følger skoleåret, og kan brukes fra august til slutten av juni. I juli er Ståstedsanalysen stengt for oppgraderinger av systemet.

I juli overføres alle fullførte og påbegynte ståstedsanalyser til verktøyets arkivfunksjon. Dere har tilgang til alle arkiverte ståstedsanalyser i fem år, før de slettes automatisk. Dersom dere ønsker å lagre ståstedsanalysene ut over dette, må dere laste ned rapporten og lagre den lokalt.

Brukerveiledning

I filmen ser du hvordan ståstedsanalysen fungerer.