Ståstedsanalysen for skole

Ståstedsanalysen for skole er et refleksjons- og prosessverktøy for støtte til kvalitet i skole. Verktøyet gir støtte til å identifisere styrker og utfordringer, reflektere sammen, og å sette mål og tiltak for videre arbeid. Ståstedsanalysen kan brukes i arbeidet med skolebasert vurdering.

Ståstedsanalysen er et hjelpemiddel til arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen. Den kan brukes til både små og store utviklingsprosesser og det er mulig å opprette flere ståstedsanalyser samtidig.

Ansatte og ledere skal i fellesskap vurdere, reflektere og analysere skolens styrker og utfordringer, gjennom å se på sammenhengen mellom resultater og praksis ved skolen. Med dette som utgangspunkt kan dere sammen velge hvilke områder dere vil prioritere i utviklingsarbeidet.

Skoleleder har ansvar for å legge til rette for prosessen og å involvere skoleeier. I tillegg må lederen informere personalet om ståstedsanalysen, og sette den i sammenheng med andre pågående arbeidsprosesser. Vi anbefaler at de ansatte er med på å finne ut når og hvordan dere skal gjennomføre ståstedsanalysen.

Eksempler på bruk

I disse to filmene ser vi eksempler på bruk av ståstedsanalysen fra Nedenes skole i Arendal og Rafsbotn skole i Alta.

Nedenes skole

Rafsbotn skole

Fasene i ståstedsanalysen

Ståstedsanalysen er delt inn i fire faser.

Rapport

Du kan når som helst i løpet av arbeidet laste ned en rapport. Denne rapporten vil inneholde tall fra fase 1, resultater fra egenvurderingen i fase 2 og vurderinger og oppfølging som ble definert i fase 3, i tillegg til drøftinger og eventuelle kommentarer dere har lagt til underveis.

Velger du "ferdigstill og del" blir vil rapporten tilgjengelig for skoleeier. Du kan når som helst oppheve delingen.

Brukerveiledning

I filmen ser du hvordan ståstedsanalysen fungerer.