Leseinnsats og leseferdigheter

Den internasjonale undersøkelsen PIRLS

Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) undersøker leseinnsats og leseferdigheter blant elever på 5. trinn. 
Nye resultater publiseres 16. mai 2023.

Fakta om PIRLS

  • PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) er en internasjonal undersøkelse av tiåringers leseferdigheter.
  • PIRLS har vært gjennomført internasjonalt i 2001, 2006, 2011 og 2016, og ble gjennomført for femte gang våren 2021.
  • Norge har deltatt i samtlige PIRLS-studier.
  • Over 60 land deltar i den femte runden av PIRLS, og det er til dels store forskjeller i disse landenes utdanningssystemer. Det gir oss mulighet til å sammenligne elevenes leseferdigheter på tvers av landene.
  • PIRLS gjennomføres i regi av International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), og det er tett samarbeid mellom deltakerlandenes forskningskoordinatorer og IEA (ved Boston, Canada, Hamburg, Amsterdam).
  • Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) ved Universitetet i Stavanger er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet i Norge, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet (Udir). De har en egen nettside om PIRLS.

Rapporter om norske elevers prestasjoner i PIRLS