Leseinnsats og leseferdigheter

Den internasjonale undersøkelsen PIRLS

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) undersøker leseinnsats og leseferdigheter blant elever på femte trinn. Nye resultater kommer 13. desember 2022.