Leseferdigheter

Den internasjonale undersøkelsen PIRLS

Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) undersøker tiåringers  leseferdigheter. 

Fakta om PIRLS

  • Undersøkelsen gjennomføres hvert femte år.
  • Norge har deltatt i samtlige PIRLS-studier, det vil si i 2001, 2006, 2011, 2016 og 2021.
  • Antall deltakerland har økt for hver gjennomføring, og i 2021 deltok 65 land.
  • Norge deltar med elever på 5. trinn.
  • PIRLS gjennomføres i regi av International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).
  • Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) ved Universitetet i Stavanger gjennomfører PIRLS i Norge på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet (Udir).

Resultater fra PIRLS 2021 ble publisert 16. mai 2023.