Leseferdigheter – resultater fra PIRLS 2001

Her finner du forskningsrapporten "Hvorfor leser klasser så forskjellig?". Rapporten sammenlikner de 20 klassene med de beste resultatene og de 20 klassene med de dårligste resultatene fra PIRLS-undersøkelsen i 2001.

Hva er PIRLS?