Spørsmål i Foreldreundersøkinga i skolen

Skolefritidsordninga (SFO) 2

Eg har eit godt samarbeid med personalet på SFO.

Svaralternativ: Heilt einig – Delvis einig – Verken einig eller ueinig – Delvis ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg opplever at beskjedane eg gir til personalet på SFO, blir følgde opp.

Svaralternativ: Heilt einig – Delvis einig – Verken einig eller ueinig – Delvis ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg opplever at eg får tilstrekkeleg informasjon om SFO-tilbodet.

Svaralternativ: Heilt einig – Delvis einig – Verken einig eller ueinig – Delvis ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Det er nyttig for vår familie at informasjonen om SFO og deira aktivitetstilbod og matplanar er tilgjengelege på Internett.

Svaralternativ: Heilt einig – Delvis einig – Verken einig eller ueinig – Delvis ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Tilbodet om leksehjelp i SFO-tida fungerer bra for barnet mitt.

Svaralternativ: Heilt einig – Delvis einig – Verken einig eller ueinig – Delvis ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Måltidet på SFO er variert.

Svaralternativ: Heilt einig – Delvis einig – Verken einig eller ueinig – Delvis ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Måltidet på SFO er sunt.

Svaralternativ: Heilt einig – Delvis einig – Verken einig eller ueinig – Delvis ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg synest det er riktig at SFO har enkelte foreldrebetalte aktivitetar.

Svaralternativ: Heilt einig – Delvis einig – Verken einig eller ueinig – Delvis ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje