Spørsmål i Foreldreundersøkinga i skolen

Skolefritidsordninga (SFO) 1

Barnet mitt trivst på SFO.

Svaralternativ: Heilt einig – Delvis einig – Verken einig eller ueinig – Delvis ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg opplever at personalet på SFO medverkar til eit godt sosialt miljø for barna.

Svaralternativ: Heilt einig – Delvis einig – Verken einig eller ueinig – Delvis ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg opplever at personalet på SFO medverkar til eit fysisk trygt miljø for barna.

Svaralternativ: Heilt einig – Delvis einig – Verken einig eller ueinig – Delvis ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Det samla aktivitetstilbodet på SFO er godt tilpassa.

Svaralternativ: Heilt einig – Delvis einig – Verken einig eller ueinig – Delvis ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Aktivitetane i skoleferiane er gode.

Svaralternativ: Heilt einig – Delvis einig – Verken einig eller ueinig – Delvis ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje