Spørsmål i Foreldreundersøkinga i skolen

Læring og utvikling

Barnet mitt får opplæring i tråd med eigne evner og føresetnader i alle fag.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Barnet mitt viser ei positiv fagleg utvikling på skolen.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Dersom skolen oppdagar at barnet mitt har svak fagleg utvikling, får barnet mitt raskt ekstra støtte for å komme vidare.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje