Spørsmål i Foreldreundersøkinga i skolen

Læringsforholda på skolen

Eg har inntrykk av at skolen alltid set inn vikar, dersom læraren i klassen er borte.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at lærarane som underviser i klassen, har tilstrekkeleg kompetanse til å gi god opplæring.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at lærarane stimulerer læringslysta og nysgjerrigheita til barnet mitt.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at lærarane stimulerer evne til kritisk tenking hos barnet mitt.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje