Spørsmål i Foreldreundersøkinga i skolen

Heim – skole

Eg viser interesse for det barnet mitt gjer på skolen.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig

Barnet mitt får hjelp til leksene heime.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Ikkje aktuelt

Eg oppmuntrar barnet mitt i skolearbeidet.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig

Eg får rettleiing av skolen om korleis eg kan hjelpe barnet mitt med skolearbeidet.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig