Finansiering av skolefritidsordningen

Ifølge denne bestemmelsen kan kommunen kreve at utgiftene til skolefritidsordningen dekkes gjennom foreldrebetalingen. Egenbetalingen er begrenset til å dekke kommunens utgifter.

Det er kostnadsbegrepet som skal legges til grunn når utgiftsbegrepet skal tolkes. Dette er den samme tolkning som legges til grunn innenfor andre kommunale sektorer som opererer med egenbetaling for offentlige tjenester, for eksempel innenfor vann- og avløp.

Opplæringsloven § 13-7 femte ledd

Moderasjonsordninger i SFO

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}