Skolemiljø Udir-3-2017

Reglene om skolemiljø trådte i kraft 1. august 2017. Dette rundskrivet gir informasjon om hva skolen skal gjøre hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen, og om elever og foreldres mulighet til å melde saken til fylkesmannen.

Innhold

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}