Endringer i faget kroppsøving Udir–8–2012

Utgått

3.2 De samme hovedområdene på ungdomstrinnet og i videregående opplæring

Hovedområdet på 1. til 4. årstrinn er uendret. Hovedområdet Idrettsaktivitet og dans på 5 - 7. årstrinn, 10. årstrinn og Vg1 – Vg3 er endret til Idrettsaktivitet slik at dette hovedområdet har samme navn fra 5. årstrinn til Vg3. Dette synliggjør progresjonen mellom trinnene tydeligere enn før, og vektlegger sammenhengen mellom fysisk aktivitet, livsstil, ernæring og helse, hvor lek og ulike treningsformer har betydning for kroppslig utvikling og helse.

På samme måten er hovedområdet Aktivitet og livsstil på 8. – 10. årstrinn endret til Trening og livsstil, og har nå samme navn som for Vg1 – Vg3. Læreplanen fra ungdomstrinnet og ut videregående opplæring har derfor de samme tre hovedområdene. Med disse endringene blir progresjonen i elevenes kompetanse tydeligere og synliggjør at planen er gjennomgående.

Kroppsøving har nå følgende hovedområder:

Årssteg Hovudområde
1.–4. Aktivitet i ulike rørslemiljø    
5.–7. Idrettsaktivitet Friluftsliv  
8.–10. Idrettsaktivitet Friluftsliv Trening og livsstil
Vg1–Vg3 Idrettsaktivitet Friluftsliv Trening og livsstil