Opptak og plass som ikke tas fullt ut i bruk og tilskudd

Svarer på spørsmål om opptak i private barnehager og tilskuddsberegningen der plasser ikke tas fullt ut i bruk.

De private barnehagene har krav på tilskudd for det antall barn som er rapportert etter forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 12. Det er ikke krav om at barnehageplassen må tas i bruk fullt, men det må avgrenses mot de tilfellene hvor den private barnehagen bevisst rapporterer om plasser som foreldrene ikke har intensjon om å benytte.

Gjelder

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}