Høring forslag til forskrift til ny opplæringslov og ny forskrift til privatskoleloven

Etter oppdrag fra Kunnskapsdepartementet sender Utdanningsdirektoratet på høring forslag til forskrift til ny opplæringslov og forslag til ny forskrift til privatskoleloven.

Hvem kan svare: Alle som ønsker det, kan sende innspill
Hvordan svarer du: vi ber om at du svarer i høringssystemet vårt  
Høringsfrist: 18. februar 2024

Du kan gi innspill til en eller flere deler, eller til hele høringen. Du finner spørsmål løpende. Vi oppfordrer deg til å bruke kommentarfeltet til å komme med nye forslag og utdype meningene dine. Vi ber om at du ikke sender inn svaret før du har svart på alle spørsmålene du ønsker. Dersom du vil gi innspill på flere deler i høringen, ber vi om at svarene sendes inn som ett felles svar.

Parallelt med denne høringen foregår flere prosesser som kan ha betydning for forskriften, men som har egne høringer, eksempelvis en kommende høring om fraværsreglene. Du finner informasjon om dette nederst på siden.

Veiledning til høringen

Nedenfor finner du lenker til forslaget til forskrift til ny opplæringslov og forslaget til ny forskrift til privatskoleloven, og tilhørende merknader. Disse følger også som egne lenker inne i høringssystemet. Vi anbefaler at du leser de relevante delene i forskriften før du svarer på høringen.

Oversikt:

Oppbygning av høringen

Høringen er delt inn i åtte deler. Den første delen er en innledende del til høringen. Del to til sju tilsvarer delene i forslaget til forskrift til ny opplæringslov. Under følger en oversikt over hvilke kapitler du finner i de ulike delene. Del åtte i høringen gjelder forslag til ny forskrift til privatskoleloven.

Del to til sju inneholder en punktvis opplisting av endringsforslagene til hvert kapittel. Hver del avsluttes med en vurdering av de økonomiske og administrative konsekvensene.

Parallelle prosesser

Parallelt med høringen av forskrift til ny opplæringslov foregår det flere andre prosesser, der flere av disse skal ha eller allerede har egne høringer.