Tilskuddssatser for diverse skoler som gir yrkesrettet opplæring godkjent etter friskoleloven § 6A– 2021

Her finner du tilskuddssatsene for diverse skoler som gir yrkesrettet opplæring for 2021. (Tidligere skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kapittel 4)

Satser for 2021 under kap. 228 post 72 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i budsjettet. 

Tilskudd utbetales med 75 % av følgende satser per elev i 2021:

KurstilbudSatser
Bibelstudium m.m. 139 200
Studietilbud utover videregående opplæring 139 200
Reklameutdanning
- inntil 75 elever 152 600
- over 75 elever 139 200
Kunst-, medie- og musikkutdanning
- inntil 30 elever 201 700
- over 30 elever 152 600

 

Norsk YrkesdykkerskoleSatser 2020Forventet lønns-
og prisvekst
2020-2021
Satser 2021
(avrundet)
Inntil 28 elever 388 700 3,2 % 401 100
Over 28 elever 291 600 3,2% 300 900
Beregning av satser for diverse skoler som gir yrkesrettet opplæring, skoler godkjent etter friskoleloven § 6A (tidligere godkjent etter voksenopplæringsloven kapittel 4) - 2021

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!