Tilskuddssatser for folkehøyskoler 2023

Her finner du tilskuddssatsene til folkehøyskoler for 2023.

Satser for 2023, under kapittel 253 post 70 gjeldende fra 1.1.2023, er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i budsjettet. Utdanningsdirektoratet kan fastsette nye satser i løpet av året, dersom det blir behov for å omfordele midler innenfor posten.

I forbindelse med behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2023 ble det bevilget ekstra midler til folkehøyskoler. Følgende satser gjelder fra 1.1.2023:

Tilskuddssatser
TilskuddSatser 01.01.2023
Basistilskudd1 982 000,00
Ordinær sats per elev¹41 383,54
Særtilskudd sats per elev455 218,94
¹ Beregning av ordinært elevtilskudd = sats per elev * omregnet elevtall.  

I tillegg kan folkehøyskolene få et husleietilskudd, som blir beregnet individuelt for den enkelte skole. Du kan lese mer om tilskudd til folkehøyskoler.