Tilskuddssatser for folkehøyskoler 2023

Her finner du tilskuddssatsene til folkehøyskoler for 2023.

Satser for 2023, under kapittel 253 post 70 gjeldende fra 1.1.2023, er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i budsjettet. Utdanningsdirektoratet kan fastsette nye satser i løpet av året, dersom det blir behov for å omfordele midler innenfor posten.

Tilskuddssatser
TilskuddSatser 01.01.2023
Basistilskudd1 939 000,00
Ordinær sats per elev¹40 394,80
Særtilskudd sats per elev444 342,83
¹ Beregning av ordinært elevtilskudd = sats per elev * omregnet elevtall.  

I tillegg kan folkehøyskolene få et husleietilskudd, som blir beregnet individuelt for den enkelte skole. Her finner du her informasjon om tilskudd til folkehøyskoler.