Tilskuddssatser for videregående skoler godkjent etter friskolelova 2022

Her finner du tilskuddssatsene for frittstående videregående skoler i Norge og norske skoler i utlandet for 2022. Satsene er oppdatert i henhold til endringer i RNB for 2022.

  • Satser for 2022 under kap. 228 post 71 og 74 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i budsjettet.
  • Satsene er beregnet på bakgrunn av KOSTRA-tall fra 2020, prisjustert til 2022 med noen unntak:
    • Håndverk, design og produktutvikling, informasjonsteknologi og medieproduksjon, frisør, blomster og interiør og eksponeringsdesign og design og håndverk, får satsen til design og håndverk for 2021 prisjustert til 2022.
    • salg, service og reiseliv og service og samferdsel, får satsen til service og samferdsel for 2021 prisjustert til 2022.

Satser for videregående skoler i Norge godkjent etter friskolelova

Det er beregnet egne satser for de ulike utdanningsprogrammene i Kunnskapsløftet.

Tilskudd utbetales med 85 % av følgende satser per elev, 1.1.2022:

Satser for frittstående videregående skoler

Utdanningsprogram KunnskapsløftetSatser
Studiespesialisering 127 000
Bygg- og anleggsteknikk 164 800
Elektro og datateknologi 160 600
Design og håndverk 177 900
Restaurant- og matfag 178 400
Helse- og oppvekstfag 147 600
Idrettsfag 135 100
Teknologi- og industrifag 165 300
Musikk dans og drama 183 800
Medier og kommunikasjon 133 200
Naturbruk 192 400
Service og samferdsel 174 700
Kunst design og arkitektur 133 300
Håndverk design og produktutvikling 177 900
Informasjonsteknologi og medieproduksjon 177 900
Salg service og reiseliv 174 700
Frisør blomster, interiør og eksponeringsdesign 177 900
Steinerskole studiespesialisering 145 400

Kapitaltilskudd til skoler godkjent etter friskolelova

Kapital- og husleietilskudd over kap. 228 82, gjelder frittstående grunn- og videregående skoler i Norge som får tilskudd over kap. 228 postene 70 og 71. Kapitaltilskuddet skal fordeles etter elevtall ved skolene. Tilskuddsberettiget elevtall per 1. oktober 2021 legges til grunn for utbetalingen i 2022.

Satser for videregående skoler i utlandet godkjent etter friskolelova

Satsene for videregående skoler i utlandet avviker fra satsene for videregående skoler i Norge, da skolene i utlandet ikke er omfattet av ordningen med momskompensasjon.

Tilskudd utbetales med 85 % av følgende satser per elev, 1.1.2022:
Utdanningsprogram KunnskapsløftetSatser
Studiespesialisering 132 200
Helse- og oppvekstfag 155 300

Spesialundervisning - frittstående videregående skoler i utlandet

Forvaltningsoppgaver knyttet til refusjon for utgifter til spesialundervisning ved norske skoler i utlandet, er delegert til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

  • Satsene for 2022 er lagt til grunn og korrigeres med 2,6 % forventet lønns- og prisvekst fra 2021 til 2022.
Tilskudd utbetales med 100 % av følgende sats per time:
TimeSats
Lærertime 846,-
Assistenttime 423,-

Toppidrett

Her finner du oversikt over hvilke skoler som får særskilt tilskudd til toppidrett i 2022:

  • Tilskudd til Norges idrettsforbund (NIF) ved Olympiatoppen, 0,359 mill. kroner.
  • Resterende midler 79,056 mill. kroner er fordelt slik:
SkoleTilskudd 2022
Haugesund Toppidrettsgymnas AS 7 539 000
Norges toppidrettsgymnas Bodø AS 2 639 000
Norges toppidrettsgymnas Bærum AS 9 963 000
Norges toppidrettsgymnas Geilo AS 2 654 000
Norges toppidrettsgymnas Kongsvinger AS 3 888 000
Norges toppidrettsgymnas Lillehammer AS 7 799 000
Norges toppidrettsgymnas Tromsø AS 3 843 000
Stiftelsen Telemark Toppidrett gymnas 6 683 000
Wang A/S 12 682 000
Wang Fredrikstad A/S 5 104 000
Wang Hamar AS 5 850 000
Wang Toppidrett Stavanger AS 5 244 000
Wang Tønsberg AS 5 168 000
Beregning av satser for videregående skoler godkjent etter friskolelova – 2022

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!