Tilskuddssatser for videregående skoler godkjent etter friskolelova 2022

Her finner du tilskuddssatsene for frittstående videregående skoler i Norge og norske skoler i utlandet for 2022. Satsene er oppdatert i henhold til endringer i RNB for 2022.

  • Satser for 2022 under kap. 228 post 71 og 74 er lagt ut med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i budsjettet.
  • Satsene er beregnet på bakgrunn av KOSTRA-tall fra 2020, prisjustert til 2022 med noen unntak:
    • Håndverk, design og produktutvikling, informasjonsteknologi og medieproduksjon, frisør, blomster og interiør og eksponeringsdesign og design og håndverk, får satsen til design og håndverk for 2021 prisjustert til 2022.
    • salg, service og reiseliv og service og samferdsel, får satsen til service og samferdsel for 2021 prisjustert til 2022.

Satser for videregående skoler i Norge godkjent etter friskolelova

Det er beregnet egne satser for de ulike utdanningsprogrammene i Kunnskapsløftet.

Tilskudd utbetales med 85 % av følgende satser per elev, 1.1.2022:

Satser for frittstående videregående skoler

Utdanningsprogram KunnskapsløftetSatser
Studiespesialisering127 000
Bygg- og anleggsteknikk164 800
Elektro og datateknologi160 600
Design og håndverk177 900
Restaurant- og matfag178 400
Helse- og oppvekstfag147 600
Idrettsfag135 100
Teknologi- og industrifag165 300
Musikk dans og drama183 800
Medier og kommunikasjon133 200
Naturbruk192 400
Service og samferdsel174 700
Kunst design og arkitektur133 300
Håndverk design og produktutvikling177 900
Informasjonsteknologi og medieproduksjon177 900
Salg service og reiseliv174 700
Frisør blomster, interiør og eksponeringsdesign177 900
Steinerskole studiespesialisering145 400

Kapitaltilskudd til skoler godkjent etter friskolelova

Kapital- og husleietilskudd over kap. 228 82, gjelder frittstående grunn- og videregående skoler i Norge som får tilskudd over kap. 228 postene 70 og 71. Kapitaltilskuddet skal fordeles etter elevtall ved skolene. Tilskuddsberettiget elevtall per 1. oktober 2021 legges til grunn for utbetalingen i 2022.

Satser for videregående skoler i utlandet godkjent etter friskolelova

Satsene for videregående skoler i utlandet avviker fra satsene for videregående skoler i Norge, da skolene i utlandet ikke er omfattet av ordningen med momskompensasjon.

Tilskudd utbetales med 85 % av følgende satser per elev, 1.1.2022:
Utdanningsprogram KunnskapsløftetSatser
Studiespesialisering132 200
Helse- og oppvekstfag155 300

Spesialundervisning - frittstående videregående skoler i utlandet

Forvaltningsoppgaver knyttet til refusjon for utgifter til spesialundervisning ved norske skoler i utlandet, er delegert til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

  • Satsene for 2022 er lagt til grunn og korrigeres med 2,6 % forventet lønns- og prisvekst fra 2021 til 2022.
Tilskudd utbetales med 100 % av følgende sats per time:
TimeSats
Lærertime846,-
Assistenttime423,-

Toppidrett

Her finner du oversikt over hvilke skoler som får særskilt tilskudd til toppidrett i 2022:

  • Tilskudd til Norges idrettsforbund (NIF) ved Olympiatoppen, 0,359 mill. kroner.
  • Resterende midler 79,056 mill. kroner er fordelt slik:
SkoleTilskudd 2022
Haugesund Toppidrettsgymnas AS7 539 000
Norges toppidrettsgymnas Bodø AS2 639 000
Norges toppidrettsgymnas Bærum AS9 963 000
Norges toppidrettsgymnas Geilo AS2 654 000
Norges toppidrettsgymnas Kongsvinger AS3 888 000
Norges toppidrettsgymnas Lillehammer AS7 799 000
Norges toppidrettsgymnas Tromsø AS3 843 000
Stiftelsen Telemark Toppidrett gymnas6 683 000
Wang A/S12 682 000
Wang Fredrikstad A/S5 104 000
Wang Hamar AS5 850 000
Wang Toppidrett Stavanger AS5 244 000
Wang Tønsberg AS5 168 000
Beregning av satser for videregående skoler godkjent etter friskolelova – 2022