Vg3 trelast- og limtreproduksjonsfaget (TLT03‑01)
Kjerneelement

Framstilling av trelast og limtreprodukt

Kvalitetskontroll av arbeidsprosessar

Helse, miljø og sikkerheit