Vg3 trelast- og limtreproduksjonsfaget (TLT03‑01)
Grunnleggjande ferdigheiter

Ingen valde

Munnlege ferdigheiter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Å kunne rekne

Digitale ferdigheiter