Vg2 service, sikkerheit og administrasjon (SSH02‑01)
Kjerneelement

Ingen valde

Sikkerheit og beredskap

Drift og berekraftig utvikling

Service og kommunikasjon