KjerneelementSamfunnskunnskap vg1/vg2 (SAK01‑01)

Undring og utforsking

Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking

Medborgarskap og berekraftig utvikling

Identitet og livsmeistring