Samfunnskunnskap (SAK01‑01)
Kjerneelement

Undring og utforsking

Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking

Medborgarskap og berekraftig utvikling

Identitet og livsmeistring