Samfunnskunnskap (SAK01‑01)
Fagkodar

Vidaregåande opplæring

FagkodeTittel
SAK1001Samfunnskunnskap