Samfunnskunnskap vg1/vg2 (SAK01‑01)
Fagrelevans og sentrale verdiar