Samfunnskunnskap vg1/vg2 (SAK01‑01)
Gyldigheit og innføring

Gjeldande versjon

Utgåtte versjonar

Fullstendig utgått