Grunnleggjande ferdigheiterSamfunnskunnskap vg1/vg2 (SAK01‑01)

Munnlege ferdigheiter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Å kunne rekne

Digitale ferdigheiter