Samfunnskunnskap (SAK01‑01)
Fagkoder

Videregående opplæring

FagkodeTittel
SAK1001Samfunnskunnskap