Samfunnskunnskap vg1/vg2 (SAK01‑01)
Gyldighet og innføring

Gjeldende versjon

Utgåtte versjoner

Fullstendig utgått