Samfunnskunnskap vg1/vg2 (SAK01‑01)
Kjerneelementer

Undring og utforsking

Perspektivmangfold og samfunnskritisk tenkning

Medborgerskap og bærekraftig utvikling

Identitet og livsmestring