Samfunnskunnskap vg1/vg2 (SAK01‑01)
Fagets relevans og sentrale verdier