Samfunnskunnskap (SAK01‑01)
Fagets relevans og sentrale verdier