KRLE (RLE01‑03)
Tverrfaglige temaer

Folkehelse og livsmestring

Tilknyttede kompetansemål

Demokrati og medborgerskap

Tilknyttede kompetansemål

Bærekraftig utvikling

Tilknyttede kompetansemål