Gyldighet og innføringKRLE (RLE01‑03)

Gjeldende versjon

For 1. trinn–9. trinn

Kommende versjon

For 10. trinn

Utgåtte versjoner

Delvis utgått

Fullstendig utgått