Fagets relevans og sentrale verdierKRLE (RLE01‑03)