Religion og etikk (REL01‑02)
Kjerneelementer

Ingen valgte

Kjennskap til religioner og livssyn

Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder

Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar

Kunne ta andres perspektiv

Etisk refleksjon