Religion og etikk (REL01‑02)
Vurderingsordning

Standpunktvurdering

Eksamen for elever

Eksamen for privatister