VurderingsordningReligion og etikk (REL01‑02)

Vg3 studieforberedende utdanningsprogram: Elevene skal ha én standpunktkarakter. 

Eksamensordningene i fagene skal sendes på høring og ferdigstilles senere.