Grunnleggende ferdigheterReligion og etikk (REL01‑02)

Muntlige ferdigheter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Å kunne regne

Digitale ferdigheter