Fagets relevans og sentrale verdierReligion og etikk (REL01‑02)