vg2 overflateteknikk (OFT02‑03)
Kjerneelement

Ingen valde

Overflatebehandling

Materialvalg og bruk av verktøy

Helse, miljø og sikkerheit