Grunnleggjande ferdigheitervg2 overflateteknikk (OFT02‑03)

Munnlege ferdigheiter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Å kunne rekne

Digitale ferdigheiter