Norsk for elever med tegnspråk (NOR05‑05)
Gealbomihttomearit ja árvvoštallan

Oktavuođaid ovdamearkkat

Čilgehus

Gealbomihttomearit 4. ceahki maŋŋá

  • lohkat dahje guldalit muitalusaid, máidnasiid, lávllateavsttaid, faktagirjjiid ja eará teavsttaid girjegillii dahje ođđadárogillii ja go jorgala sámegielas ja eará gielain, ja ságastallat maid teavsttaid mearkkašit oahppái
  • válljet girjjiid girjerádjosis iežas beroštumiid ja lohkangálggaid vuođul
  • čállit teavsttaid funktionála giehtačállagiin ja boallobevddiin
  • muitalit, válddahit ja ákkastallat čálalaččat ja geavahit giela kreatiivvalaččat
  • suokkardit ja digaštallat iežas guovttegielatvuođa ja lagašbirrasa giellagirjáivuođa beliid
  • áddet ja geavahit álkes idiomáhtalaš dajahusaid
  • ságastallat oaiviliid ja faktaid erohusaid birra teavsttain
  • kombineret iešguđetlágan ovdanbuktinvugiid ovttastuvvon teavsttain
  • geavahit cealkkaráhkadusa ja vearba-, substantiiva- ja adjektiivasojaheami fágagiela go ságastallá gielaid ja teavsttaid birra

Dađistaga árvvoštallan