Vg3 feltarbeid i naturbruk (NAB05‑02)
Kjerneelementer

Økologisk, juridisk og etisk grunnlag for feltarbeid

Praktisk feltarbeid

Analyse, kommunikasjon og perspektiver i feltarbeid