Vg3 feltarbeid i naturbruk (NAB05‑02)
Fagkoder

Videregående opplæring

FagkodeTittel
NAB3009Feltarbeid i naturbruk