Vg3 feltarbeid i naturbruk (NAB05‑02)
Gyldighet og innføring