Vg3 feltarbeid i naturbruk (NAB05‑02)
Vurderingsordning

Standpunktvurdering

Eksamen for elever

Eksamen for privatister