Vg3 feltarbeid i naturbruk (NAB05‑02)
Fagets relevans og sentrale verdier