Videregående opplæring

FagkodeTittel
NAB1005Naturbasert produksjon og tjenesteyting
NAB1006Naturbasert næringsaktivitet
NAB1007Tverrfaglig eksamen, naturbruk, privatister