Vg1 naturbruk (NAB01‑03)
Fagenes relevans og sentrale verdier